Ung kjernebiter

Jeg har hørt noen pip i hagen av og til som jeg mente kunne være kjernebitersang, og en gang fikk jeg et glimt av en fugl på foringsautomaten som var litt større enn de andre fuglene  og veldig sky. Det hadde imidlertid ikke det karakteristiske svarte hakemerket som kjernebiteren har, så hva kunne det være da? Svar fikk jeg da det plutselig satt en ung kjernebiter og knasket i seg frø fra foringsautomaten. Og ungfuglen har jo ikke dette hakemerket. Muligens betyr det at det har vært et hekkende par her i nærheten. Denne fuglen er spesialist på å knekke hårde frøkjerner. Det har vært målt over 50 kg trykkraft i nebbet på voksne fugler. Antakelig er det de kraftige musklene den må ha som gir fuglen det noe overtunge utseendet. Jeg tror nok ikke solsikke er typisk mat for en kjernebiter, men for unge kjernebitere uten denne formidable kraften i nebbet er det kanskje attraktivt siden disse er lette å knekke? Her har jeg fått et par bilder av den ungfuglen jeg så (den grå fuglen er en spettmeis).

2014-08-31-juvenil-kjernebiter-og-spettmeis_IMG5145
Kjernebiter (juvenil hunn) og spettmeis

2014-08-31-juvenil-kjernebiter_IMG5149
Kjernebiter (juvenil hunn)