Rovdyrene må reddes av deg – NÅ

Jeg oppfordrer deg til å støtte WWF i retssaken mot Staten (runde 2) som skal føres i desember 2019: https://www.gofundme.com/savenorwegianwolves

Jeg oppfordrer deg til å melde deg inn i Foreningen våre rovdyr: https://rovdyrene.no/ Der kan du også bli med på ulvesporing om vinteren – hvis de ikke skyter ned alle ulvene i området da (noe rovviltnemda ønsker å gjøre).

Om du er medlem i NJFF oppfordrer jeg deg til å gjøre som meg, meld deg ut! JEg gjorde det på grunn av det synet de har på forvaltning av rovdyr i Norge som på ingen måte er forenelig med mitt syn. De støtter rovviltnemda (som forøvrig har blitt politisert). Finn i det minste ut hva NJFF mener og se om det er forenelig med hva du selv mener. Er det ikke det bør du melde deg ut, ikke gå på akkord med ditt eget syn på grunn av fordelene de gir deg.

Slik jeg ser det vil ulven mest sannsynlig bli utryddet i Norge og også Skandinavia om myndighetene (både norske og svenske) fortsetter i det sporet de har gått de siste årene.

Den siste bestandsrapporten fra Rovdata viser at det var 380 ulver i Skandinavia i vinter. Dette er det laveste antallet i Skandinavia siden 2014, da det ble registrert 460 individer her. Bestanden minker for fjerde år på rad.

( WWF; 5. juni 2019; https://www.wwf.no/nyheter/stadig-f%C3%A6rre-ulver-i-skandinavia)

Du skal selvsagt gjøre deg opp din egen mening, men du må gjøre det NÅ – snart er det kanskje for sent å gjøre det du selv mener er riktig. Støtt rovdyrene! Det er det eneste fornuftige.

Rovdata har bestandstall og mye annen i formasjon om rovdyrene i Norge: http://www.rovdata.no

Scandobs har oversikt over observasjoner av rovdyr i Skandinavia: https://www.skandobs.no

Miljødirektoratets rovviltportal har også mye interessant informasjon: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vilt/rovvilt/