Opplev en maimorgen nå i november

Av og til lar jeg en lydopptaker stå ute over tid for å fange inn et landskapsbilde av lyd. Så setter jeg meg ned i ettertid og går igjennom opptaket for å finne ut hva som var til stede. Først og fremst gjelder dette fuglesang og lydopptakeren står da ute om natta. Det er nemlig i tiden rundt soloppgang og solnedgang at lyden er på sitt mest intense. Dessuten er det en del fugler som stort sett bare synger om natta. Nattelyden er også mye mer fri for støy av ulike slag, som biltrafikk, fly og annen menneskelig aktivitet. Støy er i denne sammenhengen lyder du ikke vil ha med i opptaket.

Et slikt opptak ble gjort natt til 15. mai i år ved Vortungen i Rømskog. Området består stort sett av skog og vann. Hele opptaket er på nesten elleve timer, så det tar sin tid å gå gjennom alt i ettertid hvis man skal få med seg alt — og det skal man jo, eller? Men det blir for mye å gjengi her. Men en time av dette har jeg tenkt å dele med den som er interessert, nemlig timen fra klokken fem til klokken seks om morgenen (mer presist 05:12 til 06:14). Det som er viktig når man skal høre på noe sånt er å være helt uforstyrret. Et par hodetelefoner gjør seg best, og streng beskjed til andre i nærheten om at den neste timen er hellig og at man ikke skal forstyrres, selv om det så brenner. Så gjelder det å lene seg tilbake, lukke øynene og se inn i landskapet med ørene.

Lydene du får høre er av følgende fugler, i hvert fall de jeg fikk med meg og de jeg tror det er, i tilfeldig rekkefølge:

 • fiskemåke
 • kjøttmeis
 • svarthvit fluesnapper
 • canadagås
 • orrfugl
 • gjøk
 • svarttrost
 • rødstrupe
 • trommende flaggspett
 • grågås
 • traner
 • kråke
 • strandsnipe
 • toppmeis
 • ringdue
 • løvsanger
 • bokfink
 • gjerdesmett
 • ravn

Finner du dem igjen? Kanskje finner du noen jeg ikke fant? Dessuten er det et bjeffende rådyr der inne ett sted. Du er ikke i tvil når du hører det.

Maimorgen ved Vortungen, 15. mai 2023 kl 05:12 – 06:14