Årets første

Det var ikke bare linerla som var årets første i dag. Det ble en rundtur i dalen på over 1 km. Best å starte litt mykt. Det tar litt tid å få lastet opp enhjulsprogrammet i hjernebarken igjen. Får håpe det er noenlunde bug-fritt.