Advents-fun fact.

En pussighet som man kan oppleve tidlig på vinteren mens isen legger seg. Det er bare 100 meter mellom breddene på disse to tjerna, og de ligger akkurat like høyt over havet. Det er en liten kanal mellom dem. Står man midt i mellom tjerna kan man se begge samtidig. Nå er det en halv centimeter is på det ene tjernet mens det andre er fullstendig isfritt.

Nordre Tærudtjern, sett fra syd mot nord.
Søndre Tærudtjern, sett fra nord mot syd.
Tærudtjerna som alle sier lokalt. Kartverket foretrekker å kalle dem Ringnestjerna. De ligger under en kilometer hjemmefra i luftlinje, så de er et naturlig sted å besøke ofte. De to røde prikkene markerer hvor jeg har stått når jeg har tatt de to bildene over.