Ett miniportrett av to hagegjester

Ekornet dukker opp med jevne mellomrom hele vinteren, og sommeren med hvis vi fortsetter å legge ut mat. Svarttrosten pleier ikke å komme før et stykke ut på våren, men i år har en liten flokk besøkt oss en god stund allerede, antakelig fordi det har vært så mildt. I bakgrunnen hører vi en flaggspett som trommer på metallokket på toppen av ei kraftmast og får ekkornet til å spisse ører. Og helt på slutten ser vi hvordan svarttrosten reagerer på advarselropet til en annen svarttrost. Koselige gjester som lager liv her i bakhagen.