To vårtegn

To må man være om livet skal lykkes, to når vårt kjærlighetstempel skal bygges. To når det stormer og to i det stille, to for å kunne og to for å ville. 

To må man være for livet å fatte, to for dets lys og dets gleder å skatte, to for å nyte og to for å gavne, to for å elske og to for å favne. 

To må man være når verden vil true, to for i stillhet, mot himlen å skue, to for å leve i ungdom og sommer to for å dø når dødstimen kommer.

Johanne Henriette Valentine Rantzau (1844-1911)