Rørsanger

I mange år nå har Naturvernforbundet i Skedsmo hatt en årlig tur til Stilla for å høre på nattsangere, altså fugler som synger om natten (joda, det hender at de synger om dagen også). Rørsangeren er en slik nattsanger, og på årets tur som var den 11. juni fikk vi høre den på ganske nært hold. Opptaket her er gjort på denne turen:

Denne taktfaste og nokså monotone sangen er typisk for rørsangeren. Det høres mest ut som en lang serie av rape- og sugelyder, men dette endrer seg om vi hører på en bit av det samme opptaket i mye saktere hastighet (1/4 av den normale hastigheten):