Alle innlegg av Frode

Røde Wireless Go II – a BIG disappointment

Note: Røde’s servicepartner for Scandinavian Photo where this set was bought concluded that this is normal behavior for these microphones and that I had to pay a service fee for having them back. They said they upgraded the software – which by the way I already had done my self – and the result from their «service» was that nothing had changed. They still behave bad.

They also told me that my problem was due to user error because these microphones have to high sensitivity to be used for remote recording. 8-() This is of course gibberish and also very worrying since I have to try to convince someone who does noe even understand the basics about microphones why my pair is not working correctly. Nature recording is not why I bought these, but this problem is not only going to show up in nature recordings. They are going to show up anytime in any type of recording. To be sure and be able to document that these microphones should indeed be able to be used in nature recording I sent an inquiry for information to Røde:

Hi,
I am wondering if the Rode Wireless Go II is suitable for landscape recording (aka «remote recording»). Will they function as ordinary microphones or will there be any issues? I am not thinking about Rx/Tx connection problems, but any issues with the low sound pressure in nature sound recording, like a video of a landscape with distant birds singing and sound recording with the Wireless Go II mics as two spaced omnis.

Thank you in advance!

Best regards,

I got the answer I expected in line with the information I already had collected about the Wireless Go II before I bought them:

Adon (RØDE)

Hi Langset,

Thanks for reaching out.

You should definitely be able to use the Wireless Go II without any issues for nature recording!

Hope this gives you some peace of mind,

If you have any further inquiries, please feel free to let me know.

I did let him know, but to no avail. I was again told to update the software which I replied that I already had done.


By the way: I bought a new set of Wireless Go II because I thought that this was a set that was bad and that I had to push further on Scandinavian photo or Røde later in order to get my money back for this set. I will come back to the new set later, but I can say now that I had to send them in for service after only a few minutes of test because they were even worse than this set. This time I bought from another store and they have another service partner, so I will wait before I present tests and conclude on that set. They have now had them in for 5 months and I haven’t heard a squeak. I have now sent an inquiry about how it went.


Scandinavian Photo and their service partner for Røde products have been nothing but a big disappointment to me. I wouldn’t recommend them for anyone. I for my part will definitely not ever buy anything from them anymore. And if they are not deaf already, I would recommend them to buy hearing aids so they can hear the difference between a working pair of microphones and a pair that doesn’t work.

So to the samples

All samples: soundscape from a garden. Should be listened to with headphones/earbuds in order to easily observe the fluctuating sound.

Samples are MP3 files. Original recording is 96 kHz 24 bit wav, recorded on Sony PCM D100. Microphones used as a pair of spaced omnis for stereo recording. I did not note the exact distance between the receiver and the transmitters, but this distance was definitely less than three meters, probably about 1.5 meters. And they were in line of sight of each other. So this is not a dropout because of distance or shading (not being in line of sight). The setup was on a table and not mounted on anything that moved around. Everything was stationary. The environment is a small suburban area populated with small houses (town houses/terraced houses).

Sample 1: Røde wireless Go II connected as external microphone to Sony PCM D100:

Sample 1

Sample 2: Røde wireless Go II connected as external microphone to Sony PCM D100 (same setting as above, just another sample):

Sample 2

Sample 3: Sony PCM D100 internal microphones. Same spot, some time later, just to give an impression of how the soundscape is. I have tried to match volumes with the Røde samples, but it is not accurate (the «tapping» might be the wind blowing something hitting the tripod the recorder is mounted on):

Sample 3


Additional recordings as of June 6th 2023

Samples are MP3 files. Original recording is 96 kHz 24 bit wav, recorded on Sony PCM D100

Sample 4:

Sample 4
Sample 4 spectrogram (click for enlargement)

Sample 5:

Sample 5
Sample 5 spectrogram (click for enlargement)

Sample 6:

Sample 6 spectrogram (click for enlargement)

Sample 7:

Sample 7
Sample 7 spectrogram (click for enlargement)

Additional recordings as of June 11th

Sample 8:

Internal recording in microphones turned on and compared to external recording.

Recording from internal microphones (recorded uncompressed, amplified/normalized 32 dB and converted to MP3). Left and right was synchronized manually in traditional way (for demonstration only, not a good way to construct a stereo from two asynchronous recordings.)
Recording from the Rx TRS output.
The top two spectrograms are from internal recording amplified 32 dB, the bottom two from the external recording, TRS output. (click for enlargement)
90 seconds mean spectrum of the right channel where the right «black spot» in the above bottom spectrogram is. 1 dB pr division. There is a huge and weird difference in gain here. What is the origin of the difference between the internal recording and the signal from the Rx TRS output? The whole frequency response appears twisted. This is NOT good! There is NO reasonable explanation that can justify this if this system is working OK. Note: Since spectrograms in Audacity are automatically scaled, the left and right channel are scaled in image editor afterwords to matching scales. Right channel (blue) has been shrunk in height till scales match. This is the reason why the scales at the left siden appears kind of double and blurred. They sit on top of each other in the lower part.

Opplev en maimorgen nå i november

Av og til lar jeg en lydopptaker stå ute over tid for å fange inn et landskapsbilde av lyd. Så setter jeg meg ned i ettertid og går igjennom opptaket for å finne ut hva som var til stede. Først og fremst gjelder dette fuglesang og lydopptakeren står da ute om natta. Det er nemlig i tiden rundt soloppgang og solnedgang at lyden er på sitt mest intense. Dessuten er det en del fugler som stort sett bare synger om natta. Nattelyden er også mye mer fri for støy av ulike slag, som biltrafikk, fly og annen menneskelig aktivitet. Støy er i denne sammenhengen lyder du ikke vil ha med i opptaket.

Et slikt opptak ble gjort natt til 15. mai i år ved Vortungen i Rømskog. Området består stort sett av skog og vann. Hele opptaket er på nesten elleve timer, så det tar sin tid å gå gjennom alt i ettertid hvis man skal få med seg alt — og det skal man jo, eller? Men det blir for mye å gjengi her. Men en time av dette har jeg tenkt å dele med den som er interessert, nemlig timen fra klokken fem til klokken seks om morgenen (mer presist 05:12 til 06:14). Det som er viktig når man skal høre på noe sånt er å være helt uforstyrret. Et par hodetelefoner gjør seg best, og streng beskjed til andre i nærheten om at den neste timen er hellig og at man ikke skal forstyrres, selv om det så brenner. Så gjelder det å lene seg tilbake, lukke øynene og se inn i landskapet med ørene.

Lydene du får høre er av følgende fugler, i hvert fall de jeg fikk med meg og de jeg tror det er, i tilfeldig rekkefølge:

 • fiskemåke
 • kjøttmeis
 • svarthvit fluesnapper
 • canadagås
 • orrfugl
 • gjøk
 • svarttrost
 • rødstrupe
 • trommende flaggspett
 • grågås
 • traner
 • kråke
 • strandsnipe
 • toppmeis
 • ringdue
 • løvsanger
 • bokfink
 • gjerdesmett
 • ravn

Finner du dem igjen? Kanskje finner du noen jeg ikke fant? Dessuten er det et bjeffende rådyr der inne ett sted. Du er ikke i tvil når du hører det.

Maimorgen ved Vortungen, 15. mai 2023 kl 05:12 – 06:14

Snakke med kattugla

Kanskje du er en av dem som tror du ikke kan å rope på kattugla og få svar? Jeg kan nesten garantere deg at du kan hvis du vil. Du må bare lære deg å lage en lyd som ligner sånn noenlunde, for kattugla er ikke særlig kresen. Det er også stor variasjon mellom individene, så hvorfor skulle ikke den tro at du er ei anna kattugle som bare synger med ditt eget nebb som er litt annerledes enn dens eget?

Enklest er det hvis du kan, eller lærer deg å bruke hendene som ei fløyte, du vet sånn som man gjør ved å holde hendene mot hverandre og lage ei hule med sprekk mellom tomlene. Får du til dette er resten lekende lett. Du må bare tute to tut, et litt kort og et litt lenger, det siste gjerne med et innledende kort støt. Her kan du høre meg rope på kattugla og få svar. Og legg merke til at vi ikke synger særlig likt. Hvis du av en eller annen årsak ikke får til å lage fløyte med hendene kan du også bruke ei fløyte av ett eller annet slag. Kanskje du har et gammelt eksemplar av den forhatte blokkfløyta liggende som du nå plutselig kan glede deg over å eie? Det er jo også mulig å lage trefløyter selv. Det er bare å eksperimentere.

Beste tida på året for å høre kattugle er vårmånedene, men det er mulig å få svar på tiltale også andre deler av året, som nå i november for eksempel, bare litt sjeldnere, så man må være mer tålmodig og prøve ofte uten å høre et kvekk. Best er timen på hver side av solnedgang og soloppgang. Dette opptaket er fra i går kveld og de to første strofene som kommer fra høyre er altså mine. Jeg står ca. 20 meter unna lydopptakeren. Kattugla svarer ett sted fra venstre, ikke så veldig langt unna. 50 meter?

Kattugle, Vortungen 17. november 2023 kl 17:30